Skip til hoved indholdet
  Hjem Børnehuset Birksvej

Børnehuset Birksvej

Velkommen i Børnehuset Birksvej!

Børnehuset Birksvej åbnede 16. november 2022.

Børnehuset er normeret til 102 børn.

Vi har 3 børnehavestuer med plads til 24 børn på hver, samt to vuggestuegrupper med 15 børn på hver.

Derudover har vi en legestue, som Dagplejen benytter med vekslende legestuegrupper.

Børnehuset har en musikprofil. Hvilket betyder at sang og musik er gennemgående i mange af de ting vi laver.

Vi arbejder selvfølgelig ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner og laver også alt det, som man typisk gør i en daginstitution, men ofte vil der være en eller anden form for musik, bevægelse eller rytme som ledsager.

 

Film om tankerne bag musikprofilen (foråret 2022)

Film om tankerne bag musikprofilen (foråret 2022):

Læs mere om Børnehaven Birksvej

Det er vores overbevisning, at musik øger menneskets livskvalitet, vitalitet og psykiske trivsel. Vi ønsker derfor at udvikle en musikpædagogisk praksis i det nye børnehus, Børnehuset Birksvej.

Musik kan forstærke følelser, lindre følelser, vække følelser.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed og fokus på de kvaliteter, der er i musikken - både i daginstitutioner og i samfundet generelt.

Med en musikprofil vil vi som daginstitution give flere børn mulighed for at få kendskab til musik - og blive beriget af musik.

I Børnehuset Birksvej er det vores vision at tilbyde et pædagogisk miljø, som skaber forudsætninger for, at det lille barns åbne og naturlige tilgang til det musiske bevares.

Mission

 • Musik er en integreret del af arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner
 • Musik skaber glæde, styrker barnets selvfølelse og psykiske trivsel
 • Musik binder fællesskabet sammen og skaber indgange til fællesskabet for alle børn
 • Musik og bevægelse er med til at understøtte barnets kropsbevidsthed
 • Musik er med til at understøtte børns kommunikative kompetencer, verbalt og nonverbalt
 • Musik er med til at styrke barnets selvtillid og understøtter den personlige udvikling
 • Musikken kan bruges til at bygge bro og skabe sammenhæng mellem de forskellige verdener børnene færdes i

Det gør vi ved at

 • Børnehuset Birksvej bliver Sangglad-certificeret, som betyder, at vi…
 • Sikre, at børnene møder en pædagogisk praksis, hvor musik er en integreret del af hverdagen, både i form af planlagte såvel som spontane musiske aktiviteter
 • Sørge for, at vores musik- og bevægelsesaktiviteter bygger på en legende tilgang, nysgerrighed og glæde
 • Vi aktivt arbejder med det at turde at stille sig frem, være i fokus og optræde foran andre
 • Det pædagogiske personale er rollemodeller og udviser sangglæde, sangmod og i det hele taget mod til at stille sig frem og eksperimentere med musik og bevægelse sammen med børn og kollegaer
 • Være med til at udbrede musikkens kvaliteter til det omgivne samfund. Fx i form af inddragelse og samarbejde med forældre, skole, plejehjem, fritidstilbud m.v


 

Hver fredag kl.8.30 har vi, fælles fredags morgensang.

Det foregår i Hjerterummet, hvor vuggestue, børnehave, dagplejen og de forældre, som har mulighed for det, mødes, synger nogle sange og ønsker hinanden god weekend.

Det plejer at være en hyggestund, hvor vi mærker fællesskabet og nyder at synge sammen.

Der er ingen tilmelding og omvendt heller ingen forventning om, at man som forælder skal deltage. Men vi håber mange af jer vil deltage i fredags-fællessang, når I har mulighed for det, i forbindelse med aflevering.

Til morgensang synger vi ”Ugens Sang” fra De små synger. Om mandagen lægges Ugens sang på Aula, så forældre har mulighed for også at synge sangen hjemme.

Alle stuer synger Ugens Sang sammen med børnene i løbet af ugen, så børnene kender den.

Derudover synges der også en valgfri nr. 2 sang.

Når vi vælger at tage udgangspunkt i "De små synger", er det med overvejelse om:

 • At præsentere børnene for Den danske sangskat og værne om den danske kulturarv. (kulturel dannelse)
 • Bruge "De små synger" til at bygge bro til andre generationer (fællesskab og samskabelse)
 • Styrke fællesskabsfølelse på tværs af stuer og på tværs af dagpleje/vug/bh
 • Sange fra "De små synger" kan bruges til sprogstimulering og styrke børnenes ordforråd samt udvide børnenes musikkendskab

6.30: Børnehuset åbner hos Dansemusene i vuggestuen

8.30: Formiddagsmad hver for sig på stuerne.
(Fredag - fælles morgen sang 8.30 – formiddagsmad efterfølgende)
Pædagogiske aktiviteter.

10.45: Vuggestuen spiser frokost

11.15: Børnehaven spiser frokost

12.00-14.00: Middagslur i vuggestuen

14.00: Eftermiddagsmad

Børnehave spiser medbragte madpakker og vuggestuen får mad fra køkkenet.

Vi samles sidst på dagen fælles i vuggestuen hos Dansemusene eller på legepladsen

16.45: Børnehuset lukker (Fredag 16.30)

Vuggestue

 • Opret jer i Aula systemet
 • Tjek Aula dagligt for info og evt. beskeder
 • Skiftetøj til kurv på badeværelset
 • Evt. sut/sovedyr el. trøstebamse
 • Dyne med betræk + lagen (OBS: I skal som forældre selv være opmærksomme på at skifte sengetøj ved behov)
 • Udetøj som passer til vejret
 • Navn i ALT tøj, overtøj, fodtøj sutter og evt. bamser

Børnehaven

 • Opret jer i Aula systemet
 • Tjek Aula dagligt for info og evt. beskeder
 • Skiftetøj til kurv i garderoben
 • I skal selv medbringe bleer
 • Udetøj som passer til vejret
 • Navn i ALT tøj, overtøj og fodtøj

Overtøj

Efterår/Vinter

Termotøj, regntøj, flyverdragt, gummistøvler, vinterstøvler, hue og vanter (uden snor)

Forår/sommer

Regntøj, gummistøvler, termotøj, sko/sandaler, tynd hue efter behov

I Børnehuset Birksvej benytter vi systemet Aula til alt kommunikation mellem forældre og personale.

Det er bl.a. her at I som forældre, hjemmefra skal fortælle os, når barnet er syg eller har fri.

Det er også her I skal til- eller framelde jer fælles feriepasning i perioder hvor børnehuset er ferielukket.

Hver dag skal I tjekke jeres barn ind på Aula skærmene som hænger i både børnehave og vuggestue.

Når I tjekker barnet ind, skal I huske at trykke tidspunkt samt hvem der henter, ind på skærmen.

I skal selvfølgelig ligeledes huske at tjekke barnet ud på skærmen ved afhentning.

Det er også inde på Aula at I kan se billeder fra børnenes hverdag i børnehuset.

Hvis I som forældre har behov for en snak med personalet på stuen, kan I sende en besked til hele stuen via Aula i ”beskeder”.

På den måde sikre vi bedst at alle beskeder bliver læst.

I Børnehuset Birksvej er alle børnene en del af husets kostordning. Det betyder at børnene tilbydes formiddagsmad og frokost hver dag.

Vuggestuen får desuden eftermiddagsmad. Børnehavebørnene skal selv have en lille madpakke med til eftermiddagsmad samt drikkedunk med vand.

Køkkenet sørger selvfølgelig for en sund og varieret kost ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger og med fokus på økologi. Vi har sølv i det økologiske spisemærke, hvilket betyder at 60-90% af fødevarerne er økologiske.

Ruth Lunde Andersen

Daglig leder

BF, Børnehuset Birksvej

+4540495027

RuthLunde.Andersen@silkeborg.dk

Daginstitutionen Skovgården

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt