Skip til hoved indholdet
  Hjem Balle Natur Børnehus

Balle Natur Børnehus

Velkommen til Balle Natur Børnehus - det naturlige valg for glade børn og voksne!

Balle Natur Børnehus er et kommunalt børnehus.

Indmeldelse sker ved henvendelse til Silkeborg Kommune igennem den centrale pladsanvisning.

Børnehuset består af to bygninger ("Huset" og "Hytten") beliggende med få meters afstand fra hinanden. Selv om Balle Natur Børnehus består af 2 adskilte bygninger, er det en børnehave, og periodevis foregår der aktiviteter på tværs af grupperne og de respektive bygninger.

Børnehuset er beliggende i særdeles naturskønne omgivelser i Balle, og er samtidig tæt på skole, fritidsaktiviteter, indkøb m.v.

Personalegruppen er bredt sammensat i forhold til køn, alder, uddannelser og kompetencer. Personalet efteruddannes kontinuerligt, så vi hele tiden er opkvalificeret og fagligt kompetente.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om Balle Naturbørnehave

En typisk dag

 • Vi åbner kl. 6.30 og de første børn dukker op
 • Børnene leger på stuerne eller udendørs (årstidsbestemt) frem til kl. 8.30
 • Kl. 8.30 samles børnene i deres egne grupper
 • Kl. 8.30 tilbydes der cafemad og starter efterfølgende med forskellige aktiviteter. Det er oftest barnets gruppe, der laver strukturerede aktiviteter (det kan være en udflugt, et projektforløb, sanglege, bål, maling, træarbejde osv), men altid med aktiviteter og emner, der tager afsæt i natur og udeliv.
 • Kl. 11.00 er der frokost
 • Ved middagstid kan børnene lege udendørs på legepladsen på tværs af grupperne. Børn der har behov  for en middagslur kan tilbydes dette, når vi har spist frokost.
 • Kl. 13:30 samles børnene atter til et måltid og her spiser de deres medbragte madboks.
 • Eftermiddagen, frem til børnene afhentes, bruges også til leg og samvær på tværs af grupperne.
 • Som naturbørnehave er vi udendørs det meste af tiden. Uanset vejret! Ekstreme vejrforhold (streng kulde, snestorm, tordenvejr o.lign) kan selvfølgelig nødvendiggøre ændringer af aktiviteter udendørs.

I vil modtage et velkomstbrev fra vuggestuen omkring en måned inden jeres barn starter. Her vil stå alt hvad I har brug for at vide omkring opstart, hvad jeres barn skal medbringe, omkring særlige hensyn mm.

Vi har to vuggestuegrupper som hedder Larverne og Ællingerne. Larverne hører til i afdelingen Huset og Ællingerne hører til i Hytten.

Vores vuggestue har plads til i alt 26 børn. Der er 8 voksne tilknyttet grupperne. Vuggestuen har åbent mandag til torsdag fra 6.30-16.45. Om fredagen lukker vuggestuen kl 16.30. 

Kost

Der er fuldkost i vuggestuen, der tilpasses barnets alder og behov. Vi har sølvmærket i økologi og bestræber os på, at børnene får sund og varieret kost i vuggestuen. Se i øvrigt vores kostpolitik for Skovgården (den ligger under fanen -forældrebestyrelsen).

Pædagogikken

I vuggestuen arbejder vi med den styrkede pædagogiske læreplan og ud fra de 6 læreplanstemaer, med et særligt fokus på det tema, der hedder natur, udeliv og science. Det betyder, at vi har natur og udeliv som omdrejningspunkt for vores daglige praksis. Vi bruger uderummet hele året, selvfølgelig med børnenes udvikling og trivsel for øje. Det skal være spændende og rart at være ude. Vi tager på ture i nærområdet, hvor der er masser af dejlig natur, som vi kan se, mærke og undersøge. Og vi taler om dyr, om vejr og om årstiderne.

En typisk dag i vuggestue

6.30-8.15 – leg og samvær

8.30-8.45 – samling med sanglege og historier på stuen

8.45 - alle vasker hænder og vi får formiddagsmad

9.15-10.45 aktivitet og leg inde/ude, gåture og lignende

10.45 – alle vasker hænder

11.00 – frokost serveres

11.30 – de små får en ny ble, nogle sidder på toilet og derefter lægges de små ud og sove

14.00 – eftermiddagsmad

Herefter fri leg inde/ude

Balle Natur Børnehus har fra maj 2021 fået tilknyttet en naturbus.

Naturbussen giver os nogle helt særlige muligheder for at tilbyde børnene en alternativ måde at gå i børnehave på.

Vi veksler mellem at tage på tur til vores faste base og derudover har vi mulighed for at tage nye steder hen.

De to børnegrupper, bierne og brumbasserne, er skiftevis på busserne en uge af gangen på nær om mandagen, hvor de har hjemmedag.

Om mandagen er det Hyttens børn, der bruger bussen.

Dokumentation

Vi vægter dokumentation af vores hverdag meget højt.

Vi bruger vores AULA skærm og whiteboardstavler til formidling til jer. Det er derfor vigtigt, at I kigge på disse hver dag.

På whiteboardtavlen er der informationer omkring nedenstående:

 • Info forældre til forældre
 • PPR, talepædagog, åben psykologisk rådgivning
 • Madplaner
 • Forældreaktiviteter
 • Husk også, at tage jer tid til at kigge billeder med jeres barn.

Traditioner

Vi har selvfølgelig en række traditioner, som både børn og personale hvert år ser frem til.

 • Markering af alle højtider (fastelavn, påske, jul)
 • Fastelavnsfest og tøndeslagning
 • Sommerfest for børn, forældre og personale
 • Høstfest for børn og personale
 • Julegudstjeneste
  o.m.a
 • Balle Naturbørnehus arrangerer sommerfesten ligesom vi også arrangerer en jule-hygge-dag i december, hvor der serveres æbleskriver, gløgg og pebernødder for børn og forældre.  

Påklædning

Som naturbørnehave siger det næsten sig selv, at vi er mere ude end inde. Uanset vejr og årstid. Vi tror nemlig stadig på de gamle vise ord:

"der findes ikke dårligt vejr....kun forkerte klæ'r"

I praksis betyder det selvfølgelig, at børnene skal have tøj og udstyr til alle forhold og til alle årstider:

 • Praktisk tøj, der godt må blive beskidt (meget) og er behageligt at bevæge sig i
 • Regntøj (2-delt med jakke og bukser i god kraftig kvalitet)
 • Gummistøvler og ude-fodtøj (f.eks kondisko)
 • Hjemmesko
 • Termo- eller fleecetøj (2-delt med jakke og bukser) Komplet skiftetøj (trøje, bukser, undertøj, strømper og EKSTRA meget såfremt barnet ikke er renligt endnu) 

Udover ovenstående "basisudstyr", der skal være tilgængelig ÅRET RUNDT, er det naturligvis også vigtigt at have udstyret i orden, når solen varmer eller kulden bider.

F.eks: Flyverdragt, vanter, hue, shorts, sandaler, kasket m.v

Det er vigtigt, at alle barnets effekter har navn i.

Det er meget vigtigt, at barnet har udstyret til udeliv i orden, da barnets trivsel er meget afhængig af velvære!

Børnehaven råder ikke over tilstrækkeligt med låne- og skiftetøj, så det kan derfor ikke forventes, at dette stilles til rådighed.

Sygdom og fravær

Såfremt jeres barn bliver syg eller på anden måde holder fri, vil vi naturligvis MEGET GERNE vide besked herom.

Smitsomme sygdomme vil fremgå af opslag i Aula.

I øvrigt

Vi følger selvfølgelig de retningslinjer Sundhedsstyrelsen har udarbejdet for sygdom og fravær. Herunder om barnet kan modtages i børnehaven eller ej.

 

Balle Naturbørnehave har, som resten af Skovgården, en kostordning og tilbyder børnene mad hver dag.

Balle Naturbørnehave har pt. sølv i økologiske spisemærke.

Der offentliggøres ny madplan hver uge, men en typisk mad-uge består af varm mad mandage og fredage og rugbrød med pålæg de øvrige dage.

Kl. 8:30 får børnene også tilbudt en klap-sammen rugbrød og en gulerod.

Fra kl. 13.30 spiser børnene deres egen medbragte madkasse med eftermiddagsmad. Her kan det være medbragt mad såsom: frugt/grønt, noget brød og evt nogle små snacks

Forældrene har ikke adgang til køkkenet, og således skal køkkenpersonalet heller ikke modtage beskeder vedr. børn eller andre forhold. Der henvises til det pædagogiske personale.

Børnene er i øvrigt velkommen til at indtage eventuelle morgenmad her i børnehaven, hvis der ikke har været tid til det derhjemme. Morgenmaden skal dog medbringes hjemmefra og det er muligt at spise sin morgenmad fra åbningstiden og frem til kl. 7:30.

 

Aula er det fælles kommunale registrerings- og kommunikations system. Alle dagtilbud i Silkeborg Kommune benytter denne platform.

Det er her I hver dag får registreret jeres barns ankomst i børnehaven. Og på samme måde registrerer, når I henter og går hjem. Holder fri, barnet er syg, eller skriver en besked til personalet? På samme måde benyttes det også som kommunikation imellem børnehaven og jer.

Aula er, kort sagt, formidling imellem jer og os.

Husk

 • Det er kun jer forældre, der må betjene Aula skærmen. Jeres børn må ikke.
 • Der skal stadig siges goddag og farvel til en eller flere af de voksne i børnehaven
 • Aula er ikke en erstatning for daglig kommunikation og samarbejde imellem jer og børnehaven

Derudover anvender vi Aula, som dokumentationsplatform, så I dagligt kan holde jer orienteret med lidt foto, lidt tekst om de aktiviteter og den hverdag, vi har sammen med jeres børn.

Grupperne er udstyret med både iPhones og iPads og både børn og voksne tager hyppigt foto, der ofte finder vej til Aula skærmen, så også forældrene får indblik i den herlige hverdag med masser af leg og gode oplevelser.

Det pædagogiske samarbejde

Det daglige pædagogiske arbejde for og med børnene tager udgangspunkt i den overordnede børne- & ungepolitik for Silkeborg Kommune.

Derudover tages der også udgangspunkt i de 6 temaer, der skal følges i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Disse 6 udviklingsområder er flg

 • Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetence udvikling)
 • Barnets social kompetencer (samspil og samvær med andre)
 • Barnets sprog
 • Krop og bevægelse (kendskab til egen krop og fysiske udfordringer)
 • Naturen og naturfænomer (kendskab til naturen og forståelse af den)
 • Kulturelle udtryksformer og værdier (f.eks. vores traditioner, højtlæsning, sang)

I Balle Naturbørnehus arbejder vi også meget med digitale medier. Vi anvender iPads, tele-klemmer, walkie-talkies, smartboards, robotter og mange andre former for digitale medier i den daglige praksis.

Vores digitale medier indgår således som en integreret del af vores arbejde med alle 6 læreplanstemaer. Som middel mod de pædagogiske mål. Som legetøj, præcis på samme måde som al anden form for leg, hvor børnehaven har særlig fokus på børns udvikling og læring.

Som naturbørnehus, siger det sig selv, at vi er mere ude end inde. Forskellen på vores praksis og et traditionelt dagtilbud, er netop det fokus vi har på naturen. På de muligheder udeliv byder, når børn skal lege, udfordres og lære. Læren om hele resten af livet:

 • At være en god kammerat
 • At kunne løse konflikter
 • At kunne møde nye udfordringer
 • At bevæge sig og bruge hele kroppen og alle dens funktioner
 • At tale
 • At samarbejde
 • At lytte
 • At undersøge
 • At være nysgerrig
 • At være glad, men også lære, at det er man ikke altid
 • At vise omsorg for andre. Mennesker, dyr og planter
 • Og en hel masse andet

Med afsæt i alle 6 pædagogiske læreplanstemaer, mener vi naturen og udeliv skaber optimale rammer herfor.

Hus og hytte arbejder ud fra det samme pædagogiske værdigrundlag, som beskrevet herover.

Allerede inden barnet starter, indbydes forældrene og barnet til et besøg og til en lille uformel samtale. Her får vi hilst på hinanden og udvekslet praktiske oplysninger. Vi fortæller om børnehavens hverdag. Forældrene fortæller om barnet.

Vi tilbyder trivselssamtaler ca. 3-4 måneder efter barnets start samt før-skole-samtaler i april/maj. Ved overvejelse omkring skoleudsættelse tilbyder vi en samtale i november/december.

Vi anser den daglige dialog som det allervigtigste i vores samarbejde. Den lille snak om barnets trivsel såvel derhjemme som i børnehaven.

Det er vigtigt for det gode og konstruktive samarbejde, at børnene oplever, at forældrene og personalet gerne vil snakke sammen. Den gensidige forpligtigelse og den positive tilgang er vigtig at understrege!

Børnene fornemmer mor og fars omtale af børnehuset, af andre børn og andre forældre. Derfor er det vigtigt at huske den gode snak. Huske at omtale andre, som man gerne selv vil omtales. At være gode rollemodeller for børnene, er et fælles ansvar!

Selvfølgelig kan der komme bekymringer i løbet af barnets tid i børnehaven. Det er en naturlig del af en helt normal opvækst. Oplever I noget, der bekymrer jer, er vi altid klar til en samtale med jer. På samme måde indbyder vi til en samtale, såfremt vi oplever noget omkring jeres barns trivsel og udvikling, der er vigtig at drøfte med jer.

Derudover har vi formaliseret samtaler 2 gange i barnets tid i børnehaven:

Trivselssamtale

 • Barnets trivsel; er barnet/familien faldet til i børnehuset?
 • Fungerer dagligdagen for barnet?
 • Specielle hensyn?
 • Barnets generelle udvikling samt basale og udviklingsmæssige behov
 • Forventninger afstemt
 • Sprogvurdering

Før-skole samtalen

 • Barnets modenhed i forhold til skolestart (Socialt samspil, koncentration, modtagelse af kollektiv besked, indlæring og motorisk udfoldelse)
 • På hvilken punkter skal vi samarbejde, forældre og børnehave, om barnets fortsatte trivsel og udvikling inden skolestart.
 • Snak om hvilken punkter vi, forældre og børnehave, bliver enige om, at videregive til skolen, at skabe en god overgang.
 • SPU (SkoleParathedsUndersøgelse) er udført på den enkelte barn forud for samtalen.
 • Denne bliver kort gennemgået, men er kun vejledende for det samlede udfald af jeres barns skoleparathed.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Balle Natur Børnehus

 

Trine Hoffmann

Daglig leder

+4520168028

Trine.Hoffmann@silkeborg.dk

Daginstitutionen Skovgården

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt